Kontakt

Kontaktujte nás

KLIMAVEX a.s.

Alejová 2
040 11 Košice
IČO: 46074201
IČ DPH: 2023229098

Banka: ČSOB a.s. (EUR)
Číslo účtu: 2926853508/1100
IBAN: SK11 7500 0000 0001 2550 5723
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1536/V